Tìm kiếm  
Thứ ba, 29/07/14     TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU      DỊCH VỤ       TIN TỨC       TUYỂN DỤNG       KHÁCH HÀNG       TRANG NỘI BỘ        LIÊN HỆ      
 
 
   Lịch bay ngày 29/07/14
STTSố hiệuLoại MBNơi đếnGiờ đi
1VN9422A321-231PUS01:10
2VN182A321-231HAN06:35
3VN105A321-231SGN07:00
4VN1670ATR 72-500HPH07:05
5BL591A320-32VSGN07:35
6VN103A321-231SGN07:55
7VN107A321-231SGN09:05
8VN162A321-231HAN09:15
9VN1020ATR 72-500VII10:20
10BL564A320-32VHAN11:05
11VN109A321-231SGN11:10
12VN164A321-231HAN11:25
13BL560A320-32VHAN11:35
14VN1901ATR 72-500PXU11:45
15VN1955ATR 72-500DLI11:55
16VN113A321-231SGN12:05
17VN1943A321-231CXR12:20
18VN166A321-231HAN13:25
19BL593A321-231SGN13:30
20VN7168A321-231HAN14:15
21VN117A321-231SGN14:20
22BL599A320-32VSGN14:35
23VN1672ATR 72-500HPH14:45
24VN1021ATR 72-500BMV15:25
25VN7176A321-231HAN15:30
26VN7109A321-231SGN15:30
27BL682A320-32VMFM15:35
28VN168A321-231HAN15:45
29VN121A321-231SGN16:20
30MI636B737-800REP16:45
31VN825ATR 72-500REP17:00
32KA221A320-200HKG17:20
33VN172A321-231HAN17:40
34BL595A320-32VSGN18:10
35VN7137A321-231SGN18:25
36BL566A320-32VHAN18:40
37VN125A321-231SGN19:10
38VN129A321-231SGN19:40
39VN176A321-231HAN19:40
40VN174A321-231HAN19:55
41VN133A321-231SGN20:10
42VN178A321-231HAN20:20
43VN131A321-231SGN21:00
44NX875A321-131MFM21:50
45BL686A320-32VMFM22:00
46KE464A330-200ICN22:50
Đang truy cập: 74 Tổng số: 1347486