Tìm kiếm  
Thứ sáu, 22/08/14     TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU      DỊCH VỤ       TIN TỨC       TUYỂN DỤNG       KHÁCH HÀNG       TRANG NỘI BỘ        LIÊN HỆ      
 
 
   Lịch bay ngày 22/08/14
STTSố hiệuLoại MBNơi đếnGiờ đi
1VN430A321-231ICN01:15
2VN105A321-231SGN07:00
3VN1670ATR 72-500HPH07:05
4VN7160A321-231HAN07:15
5BL591A320-32VSGN07:25
6VN103A321-231SGN07:55
7VN160A321-231HAN08:15
8VN1943A321-231CXR08:25
9VN107A321-231SGN09:20
10VN162A321-231HAN09:15
11VN1020ATR 72-500VII09:30
12VN127A321-231SGN10:05
13MI631A320-216SIN10:25
14BL599A320-32VSGN11:05
15VN109A321-231SGN11:05
16BL560A320-32VHAN11:10
17BL682A320-32VMFM11:20
18VN164A321-231HAN11:25
19VN1901ATR 72-500PXU11:45
20VN113A321-231SGN12:05
21VN7162A321-231HAN12:10
22VN1021ATR 72-500BMV13:20
23VN166A321-231HAN13:25
24VN7182A321-231HAN13:30
25VN1955ATR 72-500DLI14:45
26VN7125A321-231SGN15:00
27VN168A321-231HAN15:45
28VN825ATR 72-500REP16:05
29VN550A321-231HGH16:20
30VN7174A321-231HAN16:20
31VN121A321-231SGN16:50
32VN560A321-231XIY17:10
33BL686A320-32VMFM17:20
34VN548A321-231CAN17:35
35VN172A321-231HAN17:40
36VN125A321-231SGN17:50
37BL566A320-32VHAN18:10
38BL595A320-32VSGN18:10
39VN1672ATR 72-500HPH18:50
40BL597A321-231SGN19:10
41KA225A320-200HKG19:20
42VN129A321-231SGN20:05
43VN174A321-231HAN20:15
44VN176A321-231HAN20:50
45VN131A321-231SGN21:30
46NX875A319-132MFM21:50
47VN133A321-231SGN22:20
48OZ756A321-200ICN22:30
49KE464A330-200ICN22:50
50BL688A320-32VMFM22:55
Đang truy cập: 79 Tổng số: 1408437