Tìm kiếm  
Thứ tư, 23/07/14     TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU      DỊCH VỤ       TIN TỨC       TUYỂN DỤNG       KHÁCH HÀNG       TRANG NỘI BỘ        LIÊN HỆ      
 
 
   Lịch bay ngày 23/07/14
STTSố hiệuLoại MBNơi đếnGiờ đi
1VN180A321-231HAN06:00
2VN182A321-231HAN06:35
3VN105A321-231SGN07:00
4VN1670ATR 72-500HPH07:05
5VN7160A321-231HAN07:15
6BL591A320-32VSGN07:15
7VN1943A321-231CXR07:25
8VN103A321-231SGN07:55
9VN107A321-231SGN09:05
10VN162A321-231HAN09:15
11VN1020ATR 72-500VII09:30
12KA225A320-200HKG09:50
13BL564A320-32VHAN11:05
14VN318A321-231NRT11:10
15VN7162A321-231HAN11:15
16BL682A320-32VMFM11:20
17VN164A321-231HAN11:25
18VN7125A321-231SGN11:25
19VN1955ATR 72-500DLI11:55
20VN113A321-231SGN12:20
21NX869A319-132MFM12:30
22VN1021ATR 72-500BMV13:20
23VN166A321-231HAN13:25
24VN7137A321-231SGN13:25
25BL593A321-231SGN13:30
26VN117A321-231SGN14:20
27BL599A320-32VSGN14:35
28VN1672ATR 72-500HPH14:45
29VN168A321-231HAN16:00
30VN121A321-231SGN15:55
31VN7168A321-231HAN16:20
32VN825ATR 72-500REP16:05
33VN7166A321-231HAN16:20
34MI636B737-800REP16:20
35BL686A320-32VMFM17:10
36VN172A321-231HAN18:10
37VN125A321-231SGN18:20
38BL566A320-32VHAN18:10
39VN7127A321-231SGN18:20
40BL595A320-32VSGN18:30
41VN178A321-231HAN19:55
42VN129A321-231SGN20:25
43VN127A321-231SGN20:00
44VN174A321-231HAN20:15
45VN131A321-231SGN21:00
46VN176A321-231HAN21:05
47OZ756A321-200ICN22:30
Đang truy cập: 71 Tổng số: 1331858